•Благодійництво–добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги; специфічними формами благодійництва є меценатство і спонсорство;

•Благодійна діяльність–добровільна безкорислива діяльність благодійних організацій, що не передбачає одержання прибутків від цієї діяльності;

•Благодійники–фізичні та юридичні особи, які здійснюють благодійництво в інтересах набувачів благодійної допомоги;

•Набувачі благодійної допомоги–дошкільні, загальноосвітні, позашкільні заклади освіти, учасники освітного процесу (учні, вчителі, батьки), які потребують і отримують благодійну допомогу;

•Меценатство–добровільна безкорислива матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними особами набувачів благодійної допомоги;

•Спонсорство–добровільна матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними та юридичними особами набувачів благодійної допомоги з метою популяризації виключно свого імені (найменування), свого знака для товарів і послуг.

Кiлькiсть переглядiв: 0